Ateliere

Atelierul tradițional de prelucrarea a lemnului
20 – 27 aprilie 2015
Detalii atelier
Rezultate atelier

Atelierul tradițional de prelucrarea a metalelor
25 – 31 mai 2015
Detalii, program si profesori

Atelierul tradițional de tencuieli și finisaje

15 – 21 iunie 2015
Detalii, program si profesori

Atelierul tradițional de bucătărie românească
5 – 11 octombrie 2015
Detalii, program si profesori

Sustenabilitatea proiectului este data de utilizarea și sprijinirea potențialului uman și natural al zonei prin facilitarea accesului la cursuri de pregatire profesionala pentru localnici și sprijinirea dezvoltării atelierelor meșteșugărești care vor spori producția de bunuri și servicii. Secretele meșteșugului tradițional s-au păstrat peste generatii și definesc calitatea diversității culturale din punct de vedere etnografic. Aportul proiectului la păstrarea identității comunităților locale este esențială pentru a asigura statornicia tradițiilor meștesugărești.

Astfel, în cadrul proiectului, AIOS-ul și partenerii săi vor organiza în Centrul Cultural al Diversității Europene, patru ateliere meșteșugărești, după cum urmează:

În perioada 20 – 27 aprilie 2015 se va organiza atelierul tradițional de prelucrarea a lemnului. Douăzeci de localnici din Târnăvioara vor participa la atelier ce va cuprinde tehnici de cioplire și dăltuire în lemn a unor obiecte cum ar fi: consolele ferestrelor, ramele ușilor și ferestrelor, porțile mari, intrările în grajduri, toate ornamentate cu motive scoase în relief.

În perioada 25 – 31 mai 2015 se va organiza atelierul tradițional de prelucrarea a metalelor. Treizeci de localnici din Târnăvioara vor participa la acest atelier unde va fi prezentată una dintre ocupațile pentru care minoritatea rromă este recunoscută la nivel mondial. Lectorii acestui atelier vor fi meșterii rromi, care timp de o săptămână vor califica participanții în tehnicile prelucrării metalelor precum tehnica prelucrării la rece și tehnica prelucrării la cald.

În perioada 15 – 21 iunie 2015 se va organiza atelierul tradițional de tencuieli și finisaje. Douăzeci de localnici din Târnăvioara vor participa la acest atelier în care va avea loc prezentarea acestui meșteșug vechi, dar și modul în care tehnologia modernă se îmbină cu tehnicile arhaice, realizând astfel o varietate uimitoare de produse, destul de facil de executat. În afară de materialele tradiționale, de var, există noi serii de finisaje, care sunt rezistente la apă și pot fi folosite în reabilitarea fațadelor caselor vechi. În cadrul acestui atelier vor fi reabilitate fațadele a 5 case din Târnăvioara.

În perioada 5 – 11 octombrie 2015 se va organiza atelierul tradițional de bucătărie românească. Treizeci de localnici din Târnăvioara vor participa la atelier. Acesta se adresează exclusiv doamnelor și domnișoarelor rrome din Târnăvioara propunându-și o abordare a gastronomiei, menită să surprindă legatura hranei cu agricultura, ecologia și consumul, dar și cu un domeniu adeseori trecut cu vederea: istoria cotidiană, domestică și feminină.

Produsele realizate în cadrul atelierului vor fi conservate în vase cu capac și vor fi utilizate în toate evenimentele destinate publicului larg. Ne dorim diversificarea posibilităților localnicilor de a obține un venit suplimentar, și poate de ce nu unul constant, lunar. În acest sens se va folosi de rețeaua de parteneri în vederea distribuirii produselor obuținute și în cadrul altor evenimente culturale implementate de aceștia.

În contextul realizării de produse unicat de către viitorii meșteșugari certificați, cel puțin două elemente vor consolida durabilitatea economică a activităților economice prin reducerea consumurilor și reducerea numărului de rebuturi și diminuarea consumurilor materiale. De asemenea se va realiza creșterea valorii unitare a produselor de artizanat.

Revigorarea vieții sociale și culturale a zonei și facilitarea cursurilor de formare profesională va amplifica ințiativele antreprenoriale la nivel local și va defini un spațiu atractiv pentru investiții ulterioare în alte domenii independente de cel cultural. Stimularea mediului economic și de afaceri conduce la îmbunătățirea nivelului de trai al întregii comunități.